Undervandsbilleder Fotograf Morten Rasmussen
 

MRA10763

sandkutling ( pomatoschistus minutus ) fotograferet foran dens hule i Begtrupvig på få meter vand

Fjæsing på sandbunden fotograferet i Ebeltoft vig

MRA10734

Nøgensnegl, facelina , på Ålegræs fotograferet på 5 m i Ebeltoftvig

MRA9721

Nøgensnegl (Coryphella verrucosa) fotograferet i Begtrupvig på få meter vand

MRA9506

Perlerandet søanemone ( actinia equina ) på blåmusling fotograferet ved Bergen , Norge

MRA9988

Torsk kigger ud gennem fiskeruse det matte øje vidner om at den har ligget der længe ved indsejlingen til Århus fiskerihavn

MRA9496

Svømmende havtaske ( lophius piscatorius ) fotograferet ved Bergen på 15 meters dybde , Norge

MRA9488

Hummer ( homarus gammarus ) ved sin hule , fotograferet ved Bergen , Norge

MRA8911

Søanemone på tang

MRA8685

Almindelig ulk ligger gemt under alger i Århus bugt

MRA7676

svømmende rødspætte ( Pleuronectes platessa )

MRA7670

sømrokke på sandbund ( Raja clavata )

MRA7662

Hummer ( Homarus gammarus )

MRA7450

Sportsdykker undersøger vegetationen på 5 m ved den nye havnemole , Århus havn

MRA10323

Nærbilled af havtaske skjult i vegetationen fotograferet ved Bergen , Norge

MRA10317

Dødningehånd koral fotograferet på vrag på 25 m ved Bergen , Norge

MRA10309

Fladorme , Tiger fimreormen ( Prostheceraeus vittatus ) fotograferet på 10 m ved Bergen , Norge

MRA10306

Stor søpung fotograferet på 10 m ved Bergen , Norge

MRA10282

Pighvarre ( Psetta maxima ) fotograferet på sandbunden ved Kobberhage ved Ebeltoft

MRA10276

Brandmand fotograferet ved Kobberhage ved Ebeltoft

Dykker ved skibsror

MRA10269

Eremitkrebs i konkskal overbevokset med koloni pindsvinepolyp fotograferet i Begtrup vig

MRA10266

Bredfodet søanemone fotograferet i Ebeltoft vig

MRA10256

Almindelig søstjerne , kosfisk , nærbillede af sugefødderne som anvendes til at trække skallerne fra hinanden på muslingerne , hvorefter denne kan fordøjes , fotograferet i Begtrupvig

MRA10009

Flodkrebs fotograferet i Almindsø ved Silkeborg . Dens usædvanlig blå farve skyltes sandsynligvis et specifik føde valg af kød og ådsler under skalskiftet

MRA10006

Sort kutling ( Gobius niger ) han vogter æggene i Begtrup vig

Fjæsing ( trachinus draco ) nedgravet i sandbunden fotograferet i Ebeltoft vig